RETURN & EXCHANGE

เว็ปไซต์ Watch Station ยินดีรับคืนสินค้าภายใน 7 วัน โดยนับจากวันที่ออกใบเสร็จ

ในกรณีบริษัทฯ จัดส่งสินค้าผิดจากรายละเอียดยืนยันการสั่งซื้อสินค้าครั้งล่าสุด หรือกรณีสินค้าแตกหัก/สูญหายจากการขนส่ง บริษัทฯ ยินดีจะรับผิดชอบในการคืนเงินให้กับลูกค้าตามนโยบายการคืนเงิน

เงื่อนไขการคืนสินค้า
สินค้าและบรรจุภัณฑ์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดด้านล่าง มิฉะนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า
สาเหตุการคืนสินค้า

1.สินค้ามีตำหนิ, แตกหัก สินค้าที่คุณต้องการคืนป้ายและตราสินค้า(ของแถม,คู่มือ,อุปกรณ์เสริม, กล่อง) ต้องครบ

2.สินค้าไม่ตรงตาม web content สินค้าที่คุณต้องการคืนป้ายและตราสินค้า(ของแถม,คู่มือ,อุปกรณ์เสริม, กล่อง) ต้องครบและสภาพใหม่พร้อมขาย

3.ได้รับสินค้าผิด สินค้าที่คุณต้องการคืนป้ายและตราสินค้า(ของแถม,คู่มือ,อุปกรณ์เสริม, กล่อง) ต้องครบ สภาพใหม่พร้อมขาย และ สินค้ายังไม่ถูกเปิด แกะกล่อง

4.เปลี่ยนใจ* สินค้าที่คุณต้องการคืนป้ายและตราสินค้า(ของแถม,คู่มือ,อุปกรณ์เสริม, กล่อง) ต้องครบ สภาพใหม่พร้อมขาย และ สินค้ายังไม่ถูกเปิด แกะกล่อง

*คำว่า "เปลี่ยนใจ" หมายถึง กรณีที่ลูกค้าได้สั่งซื้อสินค้าใดๆ และเปลี่ยนใจไม่ต้องการสินค้านั้นไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ นอกเหนือจากเหตุผลข้างต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าดังกล่าวทุกกรณี

เงื่อนไขการคืนเงิน
ระยะเวลาการได้รับเงินคืน ขึ้นอยู่กับช่องทางการชำระเงินที่ท่านเลือกใช้ ในกรณีคืนสินค้า ระยะเวลาคืนเงินนับรวมถึงเวลาที่ท่านนำสินค้ามาคืนด้วย ระยะเวลาทั้งหมดในตารางนับเฉพาะวันทำการ ไม่รวม เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์